ATAG MC3292C Microwave Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu için aygıtı ATAG MC3292C Microwave

ATAG MC3292C Microwave Kullanım Kılavuzu

İçeriğini ayıklar

No Özeti sayfasında içerik 1

gebruiksaanwijzingcombi magnetron en ovenmode d’emploifour combi micro-ondesBedienungsanleitungKombi-Mikrowellenherdinstructions for usecombination microwave ovenMC3211CMC3292C

No Özeti sayfasında içerik 2

uw combi magnetron en oveninleidingGeachte mevrouw,Geachte heer,Wij danken u voor de aankoop van uw oven en uw vertrouwen in Atag.Om u te helpen de vele voordelen te benutten die uw nieuwe oven u biedt,raden wij u aan zeer aandachtig de informatie in deze handleiding te lezen.Atag ontwikkelt ononderbroken nieuwe technologieën en past alle meestrecente innovaties toe om u de best mogelijke oven te bieden.De combinatie van de talrijke functies en toebehoren van uw oven staatgarant voor maximaal k

No Özeti sayfasında içerik 3

uw combi magnetron en ovenAdvies: Belangrijke veiligheidsinstructies.Lees ze aandachtig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.• Deze microgolfoven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het koken,bakken, opwarmen en ontdooien van voedingswaren. De fabrikant is niet aansprakelijkindien de oven voor andere doeleinden wordt gebruikt.• Controleer vóór elk gebruik van de oven of uw kookpannen, ovenschalen enovenbenodigdheden wel geschikt zijn voor uw microgolfoven (b.v. vuurbeste

No Özeti sayfasında içerik 4

uw combi magnetron en oveninhoudpresentatie van uw ovenoverzicht van het bedieningspaneel5gebruik van uw oveninstellen van de tijd6gebruik van de magnetron7automatisch ontdooien7-8gecombineerde functie oven/magnetron9traditionele ovenfunctie10instellen van persoonlijke baktemperatuur11-12geprogrammeerd bakken13uitgesteld bakken13gebruik van de timer14kinderbeveiliging14display in standby-stand15bakwijzenbeschrijving van de bakfuncties16oventoebehorenoverzicht van de oventoebehoren17voor de insta

No Özeti sayfasında içerik 5

presentatie van uw ovenoverzicht van het bedieningspaneelFunctiekiezerProgrammaschakelaarSymbool "einde baktijd"Indicator stomen AAN/UIT-toetsDisplay : dagtijd en baktijdTemperatuurindicatorSymbool "bakduur"Symbool schakelklokTimerAAN/UIT-toetsEinde baktijdInstelknopActiveren regeling vermogenen/of temperatuurFunctiekiezerBaktijdNL 5

No Özeti sayfasında içerik 6

gebruik van uw oveninstellen van de tijdTijdens het aansluiten van de ovenDe display knippert.Stel de tijd met de toetsen + en - in (hou de toets ingedrukt indien u de cijfers sneller wil doen vorderen).Voorbeeld : 12u30Druk op de toets START/STOP om de uurinstelling te bevestigen.OPMERKING : Indien u de uurinstelling niet met de toets START/STOP,bevestigt, zal de display na enkele seconde zelf het ingestelde uurbevestigen.Wijzigen van de ingestelde tijdDruk gelijktijdig enkele seconden lang op

No Özeti sayfasında içerik 7

gebruik van uw ovengebruik van de magnetronUw oven beschikt over 2 functies voor magnetronkoken :Opgelet : gebruik bij beide functies nooit een lege magnetronoven!- Kies functie, met toets- Stel de kooktijd in- Het symboolknippert- Stel de gewenste kooktijd met de toetsen + en - in.Voorbeeld : 30 seconden- Stel het vermogen in :- Druk op toetsHet symbool 1000W gaat knipperen.- Stel het gewenste vermogen met de toetsen + en - in.Voorbeeld : 800W- Controleer of de ovendeur goed gesloten is.Druk nu

No Özeti sayfasında içerik 8

gebruik van uw ovenautomatisch ontdooien met de magnetronGerechtstokbroodOntdooien brooden deegrond broodblader- of korstdeegGerechtOntdooienschaaldierenst.-Jakobsschelpen (noten)gepelde garnalenvolledige roze garnalengamba's (10)langoestinesGerechtOntdooienviskabeljauw- of schelvisfiletswijting, koolvistong, schol (2)stokvismotenpollak, zalmforel (3)GerechtOntdooienvleesOntdooienfruitNL 8100g200g400g300g45 s - 55 s1 - 1 min 30 s2 min - 2 min 30 s1 min500g100g200g500g1000g5 min1 min 30 s - 2 min

No Özeti sayfasında içerik 9

gebruik van uw ovengecombineerde functie oven/magnetronUw oven beschikt over 2 functies waarbij u de traditionele ovenfunctiemet de magnetron kan combineren.Opgelet : gebruik voor beide functies nooit een lege magnetronoven!- Kies functie, met toets- Stel de kooktijd in- Het symboolknippert- Stel de gewenste kooktijd met de toetsen + en - in.Voorbeeld : 30 seconden- Stel het vermogen in :- Druk op toetsHet symbool 200W gaat knipperen.- Stel het gewenste vermogen met de toetsen + en - in.Voorbeel

No Özeti sayfasında içerik 10

gebruik van uw oventraditionele ovenfunctieIn deze stand vormen de oven-verwarmingselement de enige energiebron.FUNCTIES :- Keuze van de bakwijzeKies de gewenste bakwijze met toetsVoorbeeld : positie:.Houdt de toetsingedrukt om de verschillende bakwijzen naelkaar te bekijken.De aanbevolen baktemperatuur verschijnt op dedisplay:Voorbeeld : 200°C.Druk op de toets START/STOP om de bakcyclus te starten.Op de display verschijnt de aanbevolen temperatuur voor degekozen bakwijze.U kunt de temperatuur

No Özeti sayfasında içerik 11

gebruik van uw oveninstellen van persoonlijke baktemperatuurTraditionele ovenfunctieBij de keuze van een bakstand of tijdens de bakcyclus zelf kan u eenvaste persoonlijke temperatuur voor de volgende traditionele bakwijzeninstellen :Druk ongeveer 2 seconde op toets °C w tot de temperatuurindicator begint te.Pas de temperatuur met de toetsen + of - laan tot de door u gewenste baktemperatuur verschijnt.Druk op toets °C w.Indien u bij een volgend gebruik van uw oven opnieuw dezelfde bakstand kies

No Özeti sayfasında içerik 12

gebruik van uw oveninstellen van persoonlijke baktemperatuurGecombineerde functie oven / magnetronBij de keuze van de bakstand of tijdens de bakcyclus zelf kunt u een vastepersoonlijke temperatuur en een vast persoonlijk vermogen voor de volgende gecombineerde bakwijzen instellen :Druk (ongeveer 2 seconden lang) op toets °C w tot de cijfers die hetvermogen aangeven, beginnen te knipperen.Stel het vermogen met de toetsen + en - in.Druk op toets °C w om uw keuze te bevestigen.Nu knipperen de cij

No Özeti sayfasında içerik 13

gebruik van uw ovengeprogrammeerd bakkenStel de bakwijze in en pas eventueel de baktemperatuur aan.Voorbeeld: bakstand ronddraaiende warmtetemperatuur 200°C.Druk op de toets "baktijd"De baktijd knippert. Ook de baktijdindicatorgeven dat u de baktijd kunt instellen.knippert om aan teDruk op de toetsen + ou - om de gewenste baktijd in te stellen.Voorbeeld : 25 minuten baktijd.De display zal na enkele seconden automatisch de baktijd registreren. U kuntde ingestelde baktijd ook zelf bevestigen met

No Özeti sayfasında içerik 14

gebruik van uw ovengebruik van de timerUw oven is voorzien van een elektronische timer die onafhankelijk vande oven werkt en waarop u een bepaalde tijd kan instellen.OPGELET : Deze functie werkt onafhankelijk van de oven. Ze kan deoven niet automatisch uitschakelen. U kunt de timer evenwel zelfs tijdens de werking van de oven gebruiken. Bij gebruik van de timer wordtde tijd van de timer op de display weergegeven (ter vervanging van hetnormale tijd).Druk op de toets. De display en hetknipperen.sy

No Özeti sayfasında içerik 15

gebruik van uw ovendisplay in standby-standOm het energieverbruik van uw oven tijdens het niet-gebruik van deoven te beperken, kunt u de display in de stand STANDBY zetten.Ga hiervoor als volgt te werk :HOE ZET IK DE DISPLAY "STANDBY"?-De display van de oven vermeldt de tijd.Druk 5 seconden lang gelijktijdig op de toetsen + en -.Op de display verschijnt nu de vermelding "LCD off".Laat de toetsen los.30 seconden later gaat de display uit.Uw oven staat nu in de stand "standby". Na 30 seconden word

No Özeti sayfasında içerik 16

bakwijzenbeschrijving van de bakfunctiesFUNCTIESVermogenMinimaal/Preselectie/Maximaal100W / 1000W / 1000WOvenelementin werkingKokenOpwarmenBESCHRIJVING VAN DEBAKFUNCTIESDe microgolven zijn de energiebron.De verspreiding van de microgolven gebeurt via :- 1 generator bovenaan en- 1 generator onderaanMagnetronAUTOMATISCHONTDOOIENTemperatuurMinimaal/Preselectie/Maximaal40°C / 190°C / 210°CVermogenMinimaal/Preselectie/Maximaal100W / 200W / 350WGecombineerdmet magnetron1-4100W / 200 W / 500 WGecomb

No Özeti sayfasında içerik 17

oventoebehorenoverzicht van de oventoebehoren•Het rooster (Fig.01): hiermee kunt u roosteren, een bruin laagje aanFig.01uw gerechten geven of grillen. Het rooster mag nooit met andere metalenschalen gebruikt worden met de microgolven, grill + microgolven of hetelucht + microgolven functie.U kunt voedingsmiddelen echter verwarmen in een aluminium bakje dooreen bord tussen het bakje en het rooster te plaatsen.•De glazen braadslee (Fig.02): U kunt het voor de helft met water vulFig.02len om een

No Özeti sayfasında içerik 18

voor de installateuraansluitingDe elektrische aansluiting dient te worden uitgevoerd voordat het apparaat in het meubel wordt geplaatst, overeenkomstig de montageinstructies en de plaatselijke regelgeving.Wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, dient eenomnipolaire schakelaar (met een minimum contactopening van 3 mm)aan de voedingszijde te worden geïnstalleerd, volgens de veiligheidsvoorschriften.OPMERKING: Bij het aansluiten van het apparaat wordt de elektronica van uw ov

No Özeti sayfasında içerik 19

voor de installateurinbouw5020Uw oven dient te worden ingebouwd.Uw oven beschikt over een systeem voor geoptimaliseerde luchtcirculatie,om opmerkelijke resultaten te bekomen, voor zover aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:1050Nuttige afmetingen voor de inbouw van uw oven560540595550mini562-58039037638031022De oven kan zowel onder een werkvlak als in een zuilmeubel met de geschikte inbouwafmetingen geplaatst worden. Zorg in de achterwand van dekast of het meubel voor een uitsparing van 50mm

No Özeti sayfasında içerik 20

algemeen onderhoudLaat voor het reinigen de oven afkoelen.Over het algemeen mag u geen schuurpoeders, metalen sponzenen scherpe voorwerpen gebruiken.Het wordt aanbevolen de oven regelmatig te reinigen met een vochtigespons en zeepwater en voedselresten te verwijderen.Indien het apparaat niet goed schoon gehouden wordt, kan het oppervlakbeschadigd raken en wordt de levensduur van het apparaat zelf onvermijdelijk verkort. Bovendien kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.- Kantelen van de grillDe

BİR YORUM BIRAK